Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2012

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2012

   Hingstlinjer 2012

   Mödernelinjer 2012

   Hingstreglemente 2013

 På Gång

   Kalender 2013

   Nyheter 2013

 Resultat

   Resultat 2013

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer
New Forest

FÖRKLARING TILL EXTERIÖRINDEX
 

Rev. 2011-02-21

Så här funkar det.
Indexet beräknas på resultat från SNFs utställningar sedan 1986,
premieringsresultat 1986 samt resultat från utställningar hos lokala
ponnyföreningar, treårstester och kvalitetsbedömningar som är
inrapporterade till Svenska Hästavelsförbundet (SH).
Indexet beräknas av SH.


För varje bedömningsgrupp och för totalpoängen beräknas en medelpoäng över
alla utställningar. Därefter beräknas medelpoängen för varje utställning.Om
det har varit fler än 20 visade hästar på utställningen korrigeras poängen
utifrån medelpoängen på utställningen. Medelpoängen för typ över alla
utställningar är t.ex. 7,89. Om medelpoängen på en viss utställning är 7,79
räknas alla typpoäng på denna utställning upp med 0,1 poäng. Om hästen fått
8 korrigeras poängen till 8,1. Detta görs för att utjämna för att olika
domare ger olika höga poäng. Om 20 eller färre hästar visats på
utställningen behåller hästarna de poäng de fått. 8 förblir alltså 8.

Sedan beräknas ett medelvärde för varje utställd häst. Om en häst bara är
utställd en gång räknas de korrigerade siffrorna som den fick då, men om den
är utställd flera gånger räknas ett medelvärde på all visningstillfällen.

Därefter räknas ett medeltal för alla visade avkommor till varje hingst.
Medeltalet omvandlas till ett index genom att beräkna hur mycket hingstens
avkommor avviker från medeltalet för hela rasen. Avvikelsen multipliceras
med 2 eftersom hälften av arvet kommer från hingsten. Därefter adderas
medeltalet för rasen och sedan divideras detta tal med medeltalet för rasen.
Till sist multipliceras alltihop med 100.

T.ex. en hingst har medelvärdet 8,00 på sina avkommor på typ. Avvikelsen
från medel: 8,00-7,79 = 0,11. Dubbla avvikelsen är 0,22. Adderar man till
medelvärdet får man 8,11. Dividerar man med medelvärdet får man 8,11/7,79 =
1,04 och multiplicerar man med 100 får man fram indexet 104. Det betyder i
teorin att om man låter hingsten betäcka "medelston" kommer man att få
avkommor med en typpoäng som ligger 2 % (4/2) över rasens medel.

Ju fler avkommor som har visats efter varje hingst desto säkrare är
naturligtvis avelsvärdet. Det behövs 15 avkommor för att få officiella
värden. Det innebär att ingen hingst blir avkommebedömd förrän minst 15
avkommor är visade.

Siffrorna för de som har 10-14 avkommor redovisas dock på en speciell
obs-lista så att stoägarna kan se vart åt det lutar

Sv. Hästavelsförbundet
Dan-Axel Danielsson