Till första sidan

 In English

 Föreningen

   Bli medlem

   Från Ordföranden

   Kontakt SNF

   Stadgar

   Plan och Riktlinjer

   Verksamhetsberättelser

   Styrelsen Informerar

   Passinformation

   Ägarbyte

   Salulista

   NF-Bladet

   Info Hemsidan

   Reklamartiklar

   NF-Biten ungdom

 Ston

   Elitston

   Diplomston

   Stambokföring

   Storeglemente 2011

   Stamboksförklaringar

 Hingstar

   Hingstar

   Tio-i-Topp 2012

   Hingstnytt

   Betäckningsstatistik

   Prestationsförärvning

   Ext. & kval. index 2012

   Hingstlinjer 2012

   Mödernelinjer 2012

   Hingstreglemente 2013

 På Gång

   Kalender 2013

   Nyheter 2013

 Resultat

   Resultat 2013

   Resultat arkiv

   NF-rankinglistor 2010

   NF-Mästerskapen

   Framgångsrika NF

 Länkar

   New Forest Stuterier

   Föreningar/Förbund

   New forest sidor

   Blå Basen

   Equipe resultatsida

   Tävlingsdatabasen

 Övrigt

   NF-ponnyns historia

   NF-E och S

   Rasbeskrivning

   Internationella NF-möte

   Godk. NF-stuterinamn

   Fölgalleri

   Visa häst för hand

   Mätning av ponnyer
Information från Ordföranden.

Inför avelssäsongen 2010
Framgångar för New Forest
Varför köpa new forest?


 


Svenska New Forestföreningen – Ny avelsorganisation 2011

Svenska New Forestföreningen har av Jordbruksverket godkänts som ny avelsorganisation för hästar av rasen New Forest from 2011.

För SNFs del har det nya godkännandet föregåtts av ett omfattande arbete inom föreningen med att utarbeta nya Plan och Riktlinjer som avelsorganisation och att ta fram nya, helt egna och kompletta hingst- och storeglementen.

Tidigare har det varit ett gemensamt hingst- och storeglemente för de raser där SH varit avelsorganisation, bla New Forest, med rasvisa bestämmelser för respektive ras.

SNF har även bla tydligare formaliserat föreningens registrators kansli med god tillgänglighet och administrativa rutiner kring diarieföring, arkivering mm.

SNF har även tecknat avtal med Svenska Hästavelsförbundet att köpa vissa tjänster. I detta ingår Blå Basen som är ett webbaserat hästregister med uppgifter om hästars identitet, födelsedata, uppfödare, härstamning, resultat, avelsvärdering, stambokföring och registrering av avkommor. Blå basen används även för utfärdande av hästpass där det hela börjar med betäckningsrapportblock med rutiner för hingst- och stoägare att rapportera resultaten av betäckningarna. I avtalet ingår även SHs resurser avseende ID-kontrollanter/chipmärkare, besvärsnämnd, veterinärt och genetiskt råd. Vidare så har SNF anslutit sig till det sommarpremieringssystem av ston som SH fortsatt kommer att driva.


Att nu SNF blir egen avelsorganisation ställer stora krav på att uppfylla myndighetens krav och sköta pass, stambok och att tillhandahålla de uppgifter om tex prestationer som behövs för att genomföra ett program för förbättring, avelsurval eller rasens bevarande. Man ska ha fastställda principer för ett system som tillhandahåller uppgifter som gör att hästar kan bedömas med avseende på rasens förbättring. Detta ställer även stora krav avseende förvaltningsuppdraget.

Bakgrunden till dessa förändringar är att Jordbruksverket har gjort en ny tolkning av EU lagstiftningen inom hästavelsområdet för att överensstämma med övriga EU. Jordbruksverkets nya föreskrift träder ikraft den 1 januari 2011. Hittills har det funnits ca 35 hästrasföreningar som har varit godkända som stambok- och registerförande förening med godkännande att utfärda hästpass, registrera och stambokföra hästar. De har funnits fem avelsorganisationer som har ansvarat för avelsvärderingen av hästar. Svenska New Forestföreningen har tidigare varit av Jordbruksverket godkänd register- och stambokförande förening för New Forest i Sverige medan det har varit Svenska Hästavelsförbundet som varit avelsorganisation för bla New Forest. Mycket kort sammanfattat så innebär den nya föreskriften att Jordbruksverket sammanför ansvaret för stambok och avelsvärdering till att ligga hos en organisation för rasen ifråga.

Detta ledde till att ett projekt benämnt HNS-FRASA, som finansierats av Hästnäringens Nationella Stiftelse och Jordbruksverket, under ett halvår har arbetat fram och förankrat (såväl hos myndighet som rasföreningar) hur den nya strukturen kan se ut.

De grundläggande krav och kriterier som Jordbruksverket ställt upp för att en rasförening ska kunna godkännas som avelsorganisation innebär att ca 20 av föreningarna inte kan godkännas utan har fått vända sig till Svenska Hästavelsförbundet för att låta SH söka som avelsorganisation för rasen eller att vända sig till utländsk organisation.

Övriga föreningar har haft möjlighet att välja på att arbeta vidare mot att klara alla punkter i Jordbruksverkets föreskrift eller att låta SH vara avelsorganisation eller att vända sig till utländsk organisation.

Svenska New Forestföreningen var en av de rasföreningar som uppfyllde Jordbruksverkets grundläggande kriterier för att kunna komma ifråga som egen avelsorganisation. Utifrån detta har SNF gått igenom förutsättningarna att klara alla de krav som uppställs i Jordbruksverkets föreskrift som bla rör krav på att man:

- arbetar effektivt

- har en definition av rasens, rasernas eller den i stambokens ingående populationens särdrag, har en definition av avelsmål

- har en regelsamling för hur hästar identifieras och deras härstamning registreras

- förfogar över tillräckligt många djur för att kunna genomföra ett program för förbättring, avelsurval eller rasens bevarande

- kan tillhandahålla de uppgifter som behövs för att genomföra ett program för förbättring, avelsurval eller rasens bevarande

- har fastställda principer för ett system som tillhandahåller uppgifter (t.ex. om prestationer) som gör att hästar kan bedömas med avseende på rasens förbättring, avelsurval eller rasens bevarande

- har en uppdelning av stamboken, om det finns olika villkor för registrering av hästdjur, eller olika system för klassificering av de hästdjur som registreras i stamboken

- har tillämpningsregler i enlighet med moderföreningens grundregler och har sistnämnda förenings erkännande


Att nu Svenska New Forestföreningen är godkänd som egen avelsorganisation ställer utökade krav på föreningen jämfört med tidigare. Ett ansvar som förpliktigar. SNF har dock en god stabilitet med kontinuitet och kompetens i föreningen. Det är även viktigt att konstatera att SNF har avtal och samarbete med Svenska Hästavelsförbundet för att ta hjälp i delar där en central organisation kan tillhandahålla tjänster effektivt. SNF har även gott samarbete med Svenska Ponnyavelsförbundet och övriga rasföreningar och hästavelsföreningar vilket, i ett land som Sverige med dryga avstånd och begränsat med ideella resurser, är så viktigt för avelns främjande.

För Svenska New Forestföreningen

Håkan Erlandsson
Ordförande


 

Inför avelssäsongen 2010

När detta skrivs är det fortfarande vinter även om man börjar känna att våren närmar sig. Dagarna har blivit lite längre och solen tar på snöhögarna. Det börjar bli dags att planera för årets avelssäsong. Som en början på denna säsong kan man betrakta hingstpremieringen. Det är ett bra deltagande till årets avelsvärdering som hålls tredje helgen i mars på Grevagården, Skultorp. På lördagen (20/3) är det exteriörbedömning, fria rörelser, löshoppning och gångartsprov för NF-hingstar medan det är uppsutten hoppning på söndag morgon/förmiddag. Ta gärna tillfället i akt och besök detta evenemang som är intressant ur flera aspekter.

På lördagskvällen håller dessutom föreningen sitt årsmöte med filmvisning och god mat. Se kallelse och info om anmälan på annan plats. Vi hoppas att många har tillfälle att delta på detta.

Ett besök på en premiering kan ge inspiration till att avla och kanske tankar på hur man ska avla. Vi kan förhoppningsvis nu gå mot lite allmänt bättre konjunktur. Det känns som att det fortsatt är ett stort engagemang, stor aktivitet och ett brinnande intresse för ponny och för New Forest. Detta bådar ändå väldigt gott för att vi även inom ponnysektorn och för New Forest går mot bättre tider. Vi kan glädja oss åt att vi har en ras som gått framåt mycket (något som ofta konstateras av folk med skilda bakgrunder) och som hävdar sig mycket väl jämfört med andra ponnyraser. Detta med utgångspunkt från New Forest ponnyns viktiga särdrag, bla med gott temperament, användbarhet, mångsidighet och hållbarhet. Vi kan glädja oss åt denna utveckling. Likväl måste vi naturligtvis framåt arbeta för, med utgångspunkt från New Forest ponnyns särdrag, fortsatta framsteg.
 
Vi torde med tanke på detta kunna se en ökad efterfrågan på yngre NF framöver. Det är olika förutsättningar där några tar ett eller flera föl varje år, några kanske tar något föl emellanåt medan en del inte har avlat själva tidigare. För er som går i tankar på om ni ska betäcka ert/era ston till våren så vill vi gärna uppmuntra sådana tankar. Med tanke på de framsteg vi gör så kan man anta att vi kommer att se ytterligare ökat intresse för New Forest ponnyer framöver. Dessutom är det en glädje och spänning att planera en betäckning från att läsa in sig på hingstar, fundera på hingstval som kan passa det egna stoet, till när sedan fölet kommer till världen ha nöjet med ett föl som ska tas om hand och utvecklas.
Lycka till med era planer!

Vänliga hälsningar
Håkan Erlandsson

Framgångar för New Forest

Med årets aktiviteter kan vi se fortsatta framgångar för rasen. Det som ligger närmast i tiden att se tillbaka på är årets ungponnyaktiviteter med treårstester, kvalitetsbedömningar och fem- och sexårschampionaten för ponny. Dessa har växt fram successivt under den senaste dryga tioårsperioden i samarbete med övriga ponnyrasföreningar i landet. För new forest ponnyn har dessa aktiviteter haft stor betydelse. Det har kontinuerligt blivit ett ökat deltagande som är mycket bra. Väldigt glädjande är att utöver det ökande deltagandet för rasen så har resultaten för rasen utvecklats mycket positivt.

I år har det från rasen verkligen kommit fram många duktiga och fina unga new forestponnyer. Detta gjorde att det vid ungponnyfinalerna i Halmstad dit många av de bästa tre till sexåringarna i landet kvalat in så hade new forest rasen ca 50% av de deltagande ponnyerna! Representanter för rasen gjorde vid dessa finaler utmärkta resultat som bådar gott för framtiden. Detta visar att vår svenska new forest avel verkligen är på rätt väg och att avelsarbetet går framåt. Kunniga uppfödare, engagerade och duktiga ägare och tränare har naturligtvis starkt bidragit till dessa framsteg för ämnen som blir bättre och bättre med de avelsframsteg som görs successivt.

Vid årets SM i olika discipliner hade new forest flera ekipage som placerade sig och vi vill verkligen gratulera dessa till framgångarna! Med tanke på de utmärkta unga new forest ponnyer som nu kommer fram så ökar förutsättningarna än mer för att vi säkerligen framöver kommer att se ytterligare framgångar för new forest i dessa sammanhang.

För er som funderar på en ponny för framtiden kan new forest vara ett alternativ att starkt överväga.

Håkan ErlandssonVarför köpa new forest?

New Forest ponnyn har en väldigt lång historia i rasens hemland England. I århundraden har man fött upp ponnyer i det område i södra England som kallas för New Forest. Under alla år som det fötts upp ponnyer i New Forest har ponnyn naturligtvis präglats med kännetecken som välproportionerlig ponny av ridmodell, massa, gott djup, starkt underrede, fria energiska rörelser, säker på foten, lättföddhet, gott temperament mm.

Här i Sverige har rasen inte så lång historia men vi har ändå haft avel i landet ett 40-tal år. Aveln på 60-talet var ganska blygsam men i början på 70-talet kom en väldig uppgång, förmodligen delvis beroende på det stora intresset för ponny som kom då. Under de senaste decennierna har den allmänna kvalitén för rasen gått framåt mycket i Sverige liksom den har gjort i rasens hemland och många andra länder där man bedriver NF-avel. Idag är det fler ponnyer som är bra och den allmänna standarden har succesivt höjts.

Med tanke på den långa historia som rasen har och att det är en ras som inte kommer ifrån Sverige är det naturligtvis viktigt att tillvarata det som kännetecknar en New Forest ponny i avelsarbetet och samtidigt avla på en ponny med god användbarhet. Om detta råder det en samstämmighet med rasens hemland där folk i alla åldrar använder sin ponnyer mycket i ridning och körning. I Sverige, England och många andra länder har man lyckats avla fram NF-ponnyer som hävdar sig väl i toppen av rid- och körsportens alla grenar och som samtidigt kan bli en fin familjeponny. Man måste också komma ihåg att jämföra relationen till exempelvis importerade ponnyer, det importeras betydligt fler ponnyer än det föds upp renrasiga NF-ponnyer här i landet.

Ni som funderar på om New Forest kan vara någonting för Er som tävlingsponny, familjeponny eller till avel, studera föreningens Till Salulista där det ofta finns många trevliga ponnyer att välja på, ta kontakt med några uppfödare. Uppfödarna satsar ofta väldigt seriöst på sin avel. Förhoppningsvis kan Ni finna något som Ni tycker om.

En New Forest ponny är dokumenterad med registreringuppgifter där man bla får uppgifter om härkomst och födelsedatum. Det är alltid att rekommendera att köpa något som man vet vad som ligger bakom och där man med säkerhet vet hur gammal ponnyn är.

Hälsningar
Håkan Erlandsson
Ordförande i SNF