Till första sidan

 

Storeglemente.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER PONNY

Mätning av mankhöjd
Ponnyer med mätintyg utfärdat enligt "Gemensamt reglemente för mätning av ponnyer" behöver ej mätas om vid premieringen. Detta mätreglemente är gemensamt för Svenska Ponnyavelsförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Ponnytravförbundet om inte annat anges i rasvisa krav. Sto med man- & svansskorv kan inte erhålla annan avelsvärdeklass än G. Man- och svansskorv ska antecknas i protokollet.

INDIVIDPRÖVNING

Avelsvärdeklass G
Ett sto tilldelas avelsvärdeklass G om följande villkor är uppfyllda.

 • stoet är infört i respektive ras grundstambok avd I och avseende färg, tecken och härstamning vara berättigad för införande i riksstambok avd. I.
 • stoet är lägst tre år gammal eller högre lägsta ålder enligt rasvisa bestämmelser.
 • om stoet är högst 10 år skall lägst 30 poäng exteriört, ingen delpoäng under 5, ha uppnåtts vid premieringstillfället. Äldre ston skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid premieringstillfället.

  Avelsvärdeklass GII
  Stoet är lägst 4 år, uppfyller kraven för G samt har avlagt ett bruksprov eller motsvarande (genomfört offentlig tävling, kvalitetsbedömning etc).

  Avelsvärdeklass GI
  Stoet skall uppfylla minimikraven för avelsvärdeklass G samt uppfylla något eller några av följande villkor:

 • erhållit avelsdiplom,
 • erhållit hopp- eller gångartsdiplom vid 3-årstest.
 • erhållit minst två guldplaketter, varav det ena erhållits vid lägst ett års ålder och det andra vid lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare.
 • erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitetsbedömning enligt därför fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
 • varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller LB hoppning (kat A och B) och LA hoppning (kat C och D), eller debutant fättävlan (kat A och B) och lätt fälttävlan (kat C och D) samt lägst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
 • varit placerad i officiell galopp eller körtävling i lägst nationell mästerskapsklass, samt lägst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
 • har km-tid, under 2.35.0 (kat A) 2.00.0 (kat B) eller placering 1-3 i årgångslöp samt erhållit minst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
 • eller har jämförbara utländska meriter.

  AVKOMMEPRÖVNING

  Avelsvärdebokstav A
  Stoet skall uppfylla kraven för avelsvärdeklass G samt

 • ha lämnat minst fem levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i grundstambok.
 • bedömda avkommor skall ha härstamning som berättigar till införande i grundstambok avd 1 om inget annat anges i rasvisa bestämmelser.
 • stoet skall uppnå minst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20 poäng.
 • stoet skall uppnå minst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng samt en avkomma med lägst 20 poäng.

  Avelvärdebokstav ELIT (utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)
  Stoet skall vara stambokfört och uppfylla kraven för värdebokstav A samt

 • ha minst sex levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i grundstambok.
 • bedömda avkommor skall berättiga till införande i grundstambok 1 om inget annat anges i rasvisa bestämmelser.
 • stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30 poäng och två avkommor med 20 poäng, alternativt 120 avkommepoäng, varav lägst tre avkommor erhållit 30 poäng.

  AVKOMMEPRÖVNING
  Poängskala - avkommepoäng
  Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Avkommepoäng ska grundas på avkommor införda i rasens grundstambok avd I eller registrerad i 9000-serien alt. avdelning IV eller III-S, fallen efter enligt rasvisa krav godkänd och licensierad hingst. Annan avkomma kan utgöra extra merit.

  10 poäng

  levande föl

  20 poäng

  vid lägst tre års ålder erhållit lägst 38 poäng vid avelsvärdering eller utställning (vid utställning utan poängsättning krävs guld) med av SH auktoriserad domare.
  varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller LB hoppning (kat A och B) och LA (kat C och D), eller debutant fälttävlan (kat A och B) och lätt fälttävlan (kat C och D) samt lägst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
  erhållit lägst 7.5 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen fastställt reglemente samt erhållit 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
  erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest.
  kvalat till ungponnychampionatsfinal.
  eller jämförbara utländska meriter

  30 poäng

  sto som erhållit avelsdiplom.
  A-premierat sto.
  erhållit lägst 8.0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitetsbedömning enligt därför fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
  erhållit hopp eller dressyrdiplom vid 3-årstest.
  varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LA (kat A och B) och FEI-klass (kat C och D), eller LA hoppning (kat A och B) och Msv B (kat C och D), eller lätt fälttävlan (kat A och B) och Msv B (kat C och D) samt lägst 35 poäng exteriört vid lägst ett års ålder.
  varit placerad i officiell galopp- eller körtävling i lägst nationell mästerskapsklass.
  placerad i ungponnychampionatsfinal.
  erhållit minst två guldplaketter, varav de ena erhållits vid lägst ett års ålder och den andra vid lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare.
  eller jämförbara utländska meriter.

  50 poäng

  godkänd hingst berättigad till införande i riksstambok avd I.
  ELIT-premierat sto.
  varit placerad i hoppning Msv B (kat B) Msv A (kat C och D) vid nationell tävling eller felfri grundomgång i svår klass vid nationell tävling.
  varit placerad i LA dressyr (kat B), FEI-klass (kat C och D) vd nationell tävling.
  varit placerad i fälttävlan Msv A (Kat C och D), erhållit SM-medalj (kat B).
  eller jämförbara utländska meriter.

  RASVISA BESTÄMMELSER NEW FOREST-E OCH -S

  Mankhöjd: Max 148 cm.

  Färger: Albino och skäckar ej tillåtna.

  Tecken: Vita tecken över ljus hud tillåts ej bakom huvudet, på frambenen över sken (ärt-) benet och på bakbenen ovanför en horisontell linje genom hasspetsen. Som vita tecken räknas ej märken efter ärrbildning eller tryckskador, ej heller stickelhår där huden under är mörk.

  Diplom
  Utdelas till sto som vid 3 års ålder erhållit minst 40 poäng exteriört, varav ingen delpoäng under 7 och får ej vara högre än 146 cm. Treårssto som överstiger 146 cm men ej 148 cm skall ej klassindelas. På bedömningsprotokollet skall noteras "ej klassindelad pga mankhöjden".

  ELIT
  kan endast utdelas till sto som lämnat både exteriör och prestationmeriterad avkomma.